6. Kyu

Schiedsrichtergesten

Sämtliche von uns verwendeten Schiedsrichtergesten sind unten abgebildet. Wenn du mit der Maus über das jeweilige Bild fährst, erfährst du mehr über die jeweilige Geste.

Shomen-Ni-Rei

Otagai-Ni-Rei

Tsuzukete Hajime

Shimpan-Ni-Rei

Sanbon Shobu Hajime

Yame

Ippon

Kiken

Wasa-ari

Sanbon Shobu Hajime

Hikiwake

Atenai Yoni

Kaikoku

Hansoku Chui

Hansoku

Am Ziel vorbei

Zu starker Kontakt

Shugo

Jogai

Gefährlicher Angriff

Shikkaku

Torimasen

Geblockte Technik oder Ziel nicht getroffen

Aiuchi

Aka (Ao) zuerst gepunktet